Drugi etap przebudowy ul. Kościuszki


Trwają przygotowania do przebudowy kolejnej części ul. Kościuszki w Koluszkach. Gmina przygotowuje się do złożenia stosownego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zabezpiecza własne środki budżetowe niezbędne do realizacji inwestycji.