Drogowcy zaczęli łatać „dziury”

Wyższe temperatury powietrza uruchomiły służby drogowe. Wykorzystując dodatnie temperatury powietrza, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych wyjechali na drogi w ramach tzw. pozimowego łatania „dziur”. Do prac używany jest tzw. recykler, czyli maszyna służące do grzania i powtórnego przerobu materiału z zerwanych nawierzchni bitumicznych. Służby drogowe wykorzystują każde nadarzające się okienko pogodowe, by jak najszybciej doprowadzić drogi do przejezdności. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza i niekiedy prace prowadzone są w deszczu. Służby miejskie tłumaczą to jednak tym, że niekiedy lepiej jest wypełnić groźniejszy ubytek w nawierzchni prowizorycznie, niż narażać kierowców na uszkodzenie układu jezdnego.

W przypadku natknięcia się na ubytki w nawierzchni drogowej, mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie tego rodzaju miejsc do Biura Inżyniera Gminy, tel. 44 725 67 68.

image_pdfimage_print