“Dopinają” przebudowę ul. Brzezińskiej

7 marca 2016 r. burmistrz Koluszek Waldemar Chałat spotkał się marszałkiem woj. łódzkiego Witoldem Stępniem w celu omówienia szczegółów przebudowy ul. Brzezińskiej w Koluszkach. Wiemy już, że w drugiej połowie tego roku zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W opinii Zarządu Województwa, bardzo istotne jest to, by przebudowa mogła rozpocząć się już w nadchodzące wakacje, lub bezpośrednio po nich.
Ruszyły bezpośrednie prace przygotowawcze
Obecnie w terenie działa już Wojewódzkie Biuro Geodezji, które w ramach stosownej procedury, uzgadnia z właścicielami posesji kwestię niezbędnych przesunięć ogrodzeń. Podobnie jak „opalówka” w Różycy, ul. Brzezińska będzie bowiem przebudowywana w oparciu o tzw. specustawę, która obliguje właścicieli posesji do ich odsprzedania na rzecz państwa za stosownym odszkodowaniem. Ponieważ po modernizacji droga zyska jednolitą szerokość, koniecznym jest dokonanie drobnej korekty granic działek wzdłuż ul. Brzezińskiej.
Wiemy już także, że na czas budowy zostanie wprowadzony ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. Uzgodniono, że w celu rozładowania ruchu na czas przebudowy, samochody ciężarowe zostaną skierowane objazdem przez Ujazd i Rokociny. Dzięki temu ciężkie pojazdy ominą centrum Koluszek, kierując się jego obrzeżami wzdłuż ul. Piotrkowskiej. Z kolei ruch lokalny będzie kierowany naturalnym objazdem wiodącym ul. 3 Maja, Polną i Nasienną. By usprawnić oraz zapewnić należyte bezpieczeństwo ruchu, jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowana ul. Polna. Między innymi pojawią się przy niej chodniki.
Przebudowa ul. Brzezińskiej została zaplanowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na lata 2016-2017, z terminem ukończenia pod koniec 2017 r. Projekt zakłada dostosowanie parametrów drogi wojewódzkiej do klasy G (mocna podbudowa), na odcinku 2,2 km, od świateł przy ul. Żwirki, Wigury do okolic ul. Naftowej. Zgodnie z opracowaniem szerokość ul. Brzezińskiej ma zostać uregulowana do 7 metrów. Nastąpi poprawa geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi, w celu zapewnienia łatwiejszego wjazdu. Wzdłuż całej ulicy przebudowane zo¬staną chodniki oraz wybudowany nowy ciąg pieszo-rowerowy, który w perspektywie przyszłych lat będzie da¬wał możliwość przedłużenia ścieżki rowerowej przez ul. Naftową w kierunku Lisowic i zalewu na Rochnie. Jednym słowem, z centrum miasta będziemy mogli dojechać do zielonych terenów rekreacyjnych nad rzeką Mrogą. Pojawi się również odwodnienie ulicy, zatoki autobusowe i parkingowe, nowa sygnalizacja świetlna z wydzielonym pasem do skręcania, oraz rondo na skrzyżowaniu z ul. Piotrkowską, czyli przy samym skręcie na Brzeziny. Jako ciekawostkę dodajmy, że w zasadzie będzie to skrzyżowanie ul. Brzezińskiej z ul. Brzezińską, bowiem formalnie ul. Piotrkowska zaczyna się dopiero od skrętu w ul. Słowackiego.
Dość zaskakującym elemen¬tem projektu, jest zlokalizowanie po¬środku jezdni wysepek i lekkich odgięć od toru jazdy, uspokajających ruch w terenie zabudowanym. Zarząd Dróg Wojewódzkich jako zarządca drogi, mocno jednak przystawał przy tym roz¬wiązaniu, traktując mechanizm spo-walniania ruchu, jako niezwykle ważny elementy zachowania bezpieczeństwa na drodze. Chodzi tu przede wszystkim o zastopowanie ciężarówek zmierzają¬cych z dużą prędkością w kierunku strefy ekonomicznej.
Całkowita wartość powyższej inwestycji to 17,6 mln zł. Zostanie ona w całości sfinansowana ze środków województwa łódzkiego. Wkład Gminy Koluszki to 50 tys. zł., które przeznaczone zostało na opracowanie dokumentacji projektowej.
Modernizacja ul. Partyzantów
W ciągu najbliższych tygodni władze Koluszek spodziewają się rewizyty marszałka Witolda Stępnia w naszym mieście. W trakcie spotkania doprecyzowane zostaną szczegóły przebudowy ul. Brzezińskiej, ale również poruszona zostanie kwestia modernizacji kolejnego odcinka dróg wojewódzkich. Po zakończeniu prac w ul. Brzezińskiej, obydwie strony planują bowiem przejść na dalszą część drogi 715, czyli ul. Partyzantów, która znajduje się już w bardzo złym stanie technicznym. Przypomnijmy, że w projekt przebudowy tej drogi wpisana jest budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego. Od ronda ma odchodzić również dodatkowa droga, która połączy ul. Partyzantów z osiedlem bloków. Projekt nowego ronda jest już gotowy. W temacie przebudowy ul. Partyzantów, do uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich podległym marszałkowi województwa, pozostaje jeszcze kwestia rozwiązania odprowadzania wód deszczowych oraz budowy chodnika na łuku w Słotwinach. Pieniądze w budżecie województwa nie zostały jeszcze zabezpieczone na ten cel. O tym bowiem, jakiej wielkości środki będą niezbędne na realizację inwestycji, pokaże dopiero pełna dokumentacja projektowa, która nabiera kształtów właśnie w trakcie spotkań burmistrza Koluszek z władzami woj. łódzkiego.
Jako ciekawostkę dodajmy również, że pobyt marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia w Koluszkach połączony zostanie również z wizytacją koluszkowskiej strefy ekonomicznej, na terenie której swój zakład buduje norweski holding motoryzacyjny. Władze wojewódzkie są niezwykle zainteresowane powyższym tematem, ponieważ jest to jedna z pierwszych poważnych inwestycji jeśli chodzi o fabrykę części samochodowych w woj. łódzkim.

image_pdfimage_print