Dogrywają modernizację ul. Partyzantów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi potwierdził chęć modernizacji jeszcze w tym roku ul. Partyzantów, na odcinku od ronda Jana Pawła II do Słotwin. Inwestycja miałaby być realizowana przy współpracy z Gminą Koluszki. Zarząd Dróg Wojewódzkich zadeklarował wykonanie nawierzchni, z kolei nasza gmina podejmie się budowy kanalizacji deszczowej oraz pokryje koszt remontu chodników.

Modernizacja nie przewiduje zapowiadanej budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego i ul. Stanisława Kostki. Do wykonania ronda Gmina podejdzie dopiero wtedy, gdy pozyska pieniądze na sfinansowanie budowy drogi odchodzącej w stronę bloków.

Obecnie trwa tworzenie projektu remontu ul. Partyzantów. Jeżeli sejmik wojewódzki przychyli się pozytywnie do porozumienia w sprawie powyższej inwestycji, modernizacja może ruszyć jeszcze w tym roku, tuż przed przebudową ul. Brzezińskiej w Koluszkach.

Jeśli chodzi o koszty, nie są one jeszcze znane. Gmina Koluszki zadeklarowała udział własny na poziomie 0,5 mln zł, resztę ma dołożyć województwo. Pieniądze na sfinansowanie inwestycji nasza gmina pozyska ze zwrotu 1,4 mln zł, jaki uzyskaliśmy niedawno z budowy ronda.

image_pdfimage_print