Dofinansowanie z WFOŚiGW


Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy Nasiennej w Koluszkach” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

wfosigw_lodz