Dofinansowanie z WFOŚiGW


Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach (etap I)” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

wfosigw_lodz