Dofinansowanie wymiany pieców dla mieszkańców Koluszek


27 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Koluszkach odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem doradcy energetycznego z WFOŚiGW w Łodzi  dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania  na wymianę kotłów węglowych z WFOŚiGW w Łodzi.

Według informacji WFOŚiGW dofinansowanie wymiany pieców na gazowe w pierwszym etapie może objąć tylko mieszkańców MIASTA Koluszki.

Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego, w tym:

a)koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;

b)koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń  do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;

c)koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;

d)koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;

e)koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w. u wraz z materiałami;

f)koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej;

g)koszty budowy węzła cieplnego;

h)koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Intensywność dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych i odbywa się na zasadzie refundacji faktury.

Na spotkanie 27.02.2017 zapraszamy osoby uprawnione do skorzystania ze wsparcia.