Dofinansowanie na trzy kolejne drogi

Gmina Koluszki stara się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę trzech dróg: ul. Szkolnej w Żakowicach, ul. Strażackiej w Będzelinie, oraz drogi gminnej w Zygmuntowie. Złożone wnioski przeszły już ocenę merytoryczną i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Termin realizacja inwestycji uzależniony jest od dostępności środków unijnych, jakie będą przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego. Przewiduje się jednak, że będzie to rok 2017, z możliwym przesunięciem na rok 2018. W pierwszej kolejności zostanie wykonana droga wraz z chodnikiem w Zygmuntowie. Kolejną na liście znalazła się droga w Będzelinie. Jako ostatnia zostanie wykonana ul. Szkolna (jej przebudowa obejmie wykonanie jezdni z chodnikiem oraz odwodnieniem). Dofinansowanie na powyższe drogi sięgnie 68 proc. wartości inwestycji.

image_pdfimage_print