Dni Otwartych Drzwi w ZSP nr 2 w Koluszkach

        W dniach 25 – 27  maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Budowlanych 8  odbyły się Dni Otwartych Drzwi. Uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli możliwość obejrzeć sale lekcyjne, pracownie zawodowe, salę gimnastyczną, siłownię oraz porozmawiać  z nauczycielami uczącymi w szkole. Przygotowano stoiska patronackie instytucji, z którymi współpracuje szkoła : „ SuperDrob Zakłady Mięsno – Drobiarskie S. A.”, PKP Polskie Linie Kolejowe,  „Onninen”, „Kongsberg Automotive”, „Procad”, „CityNet”.

        Wśród zwiedzających wiele osób interesowało  się wyposażeniem pracowni projektowania, montażu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Gimnazjaliści zadawali również  pytania związane z zagadnieniami logistycznymi  dotyczącymi magazynów i transportu. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli  pracownie montażu, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń i sieci teleinformatycznych. Dowiedzieli się o wielu ofertach zatrudnienia dla absolwentów  technikum, m. in. w przedsiębiorstwach takich jak „ Onninen”, „LOGIQ Rożko Sp. j.”,  „Kongsberg Automotive”,  PKP Polskie Linie Kolejowe,  „SuperDrob Zakłady Mięsno – Drobiarskie S. A.”.W roku szkolnym 2017/18 szkoła prowadzi nabór do trzech klas technikalnych – technik mechatronik, technik logistyk i teleinformatyk.

       Warto dodać, iż dużym zainteresowaniem cieszyły się obie klasy mundurowe. Prezentację klasy pożarniczej przedstawili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu Łódzkiego – Wschodniego w Koluszkach. Przekazali uczniom  informacje o przedmiotach nauczania oraz  pokazali sprzęt strażacki. O klasie policyjno – prawnej mówili policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego – Wschodniego w Koluszkach. Młodzież ucząca się w tej klasie zademonstrowała elementy samoobrony, które są doskonalone na zajęciach  wychowania fizycznego. Można było także obejrzeć karabiny, pistolety, policyjne tarcze prewencyjne oraz postrzelać z wiatrówki  pod okiem policjanta. Zainteresowanym uczniom przekazano również bliższe informacje o klasie psychologiczno – socjalnej.

       Podczas Drzwi Otartych swoją obecnością zaszczycili nas Pan  Starosta Andrzej Opala oraz Pani Wicestarosta Ewa Gładysz.

        Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie gorąco dziękują współpracującym ze szkołą instytucjom i przedsiębiorcom za zaangażowanie się w przedsięwzięcie.

image_pdfimage_print