Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stara wersja deklaracji obowiązująca do 31.12.2015


Deklaracja do pobrania w załączniku.