Czyste Powietrze


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska ogłasza nowy program priorytetowy Czyste Powietrze.

 

                Celem  Programu jest Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne.

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

KOSZTY KWALIFIKOWANE DLA BUDYNKÓW ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA:

KOSZTY KWALIFIKOWANE DLA BUDYNKÓW W TRAKCIE BUDOWY

Intensywność dofinansowania:

 

Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

 

 uzupełnienie do wartości dotacji  pozostałe koszty kwalifikowane
1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10%  do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 32% do 68% do 100%

                W przypadku zainteresowania programem i chęcią uzyskania dokładniejszych informacji serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW w Łodzi, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach w dn. 10.09.2018 r. o godz. 16.00.