Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska ogłasza nowy program priorytetowy Czyste Powietrze.

 

                Celem  Programu jest Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne.

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł
 • limity finansowania dotacyjnego: maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego – 53 tys. Zł
 • dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 • okres realizacji przedsięwzięcia (zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jako podpisanie protokołu odbioru końcowego) wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029

KOSZTY KWALIFIKOWANE DLA BUDYNKÓW ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA:

 • pompy ciepła
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • systemy wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła
 • docieplenie przegród zewnętrznych budynku w tym: ścian zewnętrznych ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie
 • docieplenie przegród wewnętrznych budynku w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
 • wymiana stolarki zewnętrznej lub montaż w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi

KOSZTY KWALIFIKOWANE DLA BUDYNKÓW W TRAKCIE BUDOWY

 • wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza do miejskiej sieci cieplnej
 • kotły na paliwo stałe (węgiel, biomasa)
 • systemy ogrzewania elektrycznego
 • kotły gazowe , pompy ciepła.

Intensywność dofinansowania:

 

Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

 

 uzupełnienie do wartości dotacji  pozostałe koszty kwalifikowane
1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10%  do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 32% do 68% do 100%

                W przypadku zainteresowania programem i chęcią uzyskania dokładniejszych informacji serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW w Łodzi, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach w dn. 10.09.2018 r. o godz. 16.00.

image_pdfimage_print