Czy w Koluszkach powstanie dworzec przeładunkowy?


Ku końcowi zmierzają prace nad koncepcją utworzenia dworca multimodalnego na terenie Gminy Koluszki. Najprawdopodobniej we wrześniu w Koluszkach zostanie zorganizowana konferencja z prezentacją projektu. Równolegle władze miasta intensywnie poszukują inwestora. Celem naszej gminy nie jest bowiem budowa za własne pieniądze dworca cargo, ale opracowanie koncepcji lokalizacji, wypromowanie Koluszek jako idealnego miejsca do budowy terminalu przeładunkowego, i ostatecznie ściągnięcie firmy, która podjęłaby się realizacji tego zadania.

Koluszki jako jeden z największych węzłów kolejowych w Polsce, w naturalny sposób może przeobrazić się w port przeładunkowy. Kontenery docierające pociągami do naszego miasta, przeładowywane byłby na TIRy i dalej przy wykorzystaniu transportu kołowego, rozprowadzane na obszar centralnej Polski. Zgodnie ze strategią zagospodarowania i rozwoju kraju, w centralnej Polsce między Łodzią a Warszawą musi zostać stworzony silny system transportu towarów. Na ten cel będą uruchamiane środki unijne, co tym skuteczniej może przyciągać inwestorów, chcących zainwestować w ten rodzaj biznesu.

Jako miejsca do lokalizacji inwestycji, pod uwagę brane są: bocznica kolejowa przy magazynach paliw na Starych Koluszkach, oraz węzeł kolejowy na Słotwinach.