Chcą oczyścić powietrze nad Koluszkami

Trwa opracowywanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki. Dzięki programowi gmina stanie się pośrednikiem w udzielaniu dotacji na docieplanie budynków, w tym jednorodzinnych, oraz wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, np. przejście z węgla na gaz. W ten sposób Gmina Koluszki rozpoczyna walkę z zadymieniem i zapyleniem miasta. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o jakość powietrza, z raportu o stanie środowiska w woj. Łódzkim wynika, w mieście Koluszki w 2014 r. odnotowano przekroczenia średniej rocznej wartości poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10 (węglowodór o właściwościach rakotwórczych), który do powietrza dostaje się na skutek spalania przede wszystkim węgla, ale również na skutek emisji spalin. Co prawda z problemem tym borykają się w zasadzie wszystkie miasta w naszym powiecie i województwie (dla porównania Brzeziny ze względu na trasę szybkiego ruchu przechodzącą przez centrum miasta oraz brak gazociągu, stężenie tego związku mają na dwukrotnie wyższym poziomie niż Koluszki), jednak nie zwalnia nas to przecież z obowiązku powalczenia o lepszą jakość wdychanego powietrza.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma zostać przyjęty do końca czerwca 2016r.

image_pdfimage_print