Spada bezrobocie

Opublikowany
Na koniec grudnia 2015 r. w Gminie Koluszki zarejestrowanych było 977 bezrobotnych. Oznacza to, że na przestrzeni minionych trzech lat bezrobocie spadło o ponad 360 osób, czyli aż o jedną czwart... Więcej