Burmistrz Koluszek zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

Burmistrz Koluszek zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub cieplną do uczestnictwa w planowanym projekcie pn. „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”.

Na realizację projektu jednostka będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, konkurs nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16.)

W dniu 20 lipca 2016 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania, założeń projektu, kosztów uczestnictwa w projekcie, rodzaju instalacji OZE możliwych do dofinansowania, zasad funkcjonowania urządzeń. W trakcie spotkania będzie można pobrać i wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie.

Przykładowo montaż instalacji fotowoltaiki o mocy 2 kWp (produkującej ok. 2100 kWh/rocznie) na dachu budynku mieszkalnego wiąże się z kosztem orientacyjnym 14 700,00 PLN netto tj. 15 876,00 PLN brutto. Przy uzyskaniu dofinansowania wkład własny za zakup i montaż tej instalacji może wynieść około 3 500,00 PLN.

 

Burmistrz Koluszek

 

image_pdfimage_print