Burmistrz Koluszek w załączeniu przesyła ogłoszenie Wojewody Łódzkiego


Burmistrz Koluszek w załączeniu przesyła ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pas drogi publicznej, położone w województwie łódzkim, powiecie łódzkim wschodnim, mieście Koluszki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Ogłoszenie w załączeniu.