Burmistrz Koluszek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań


Treść ogłoszenia w załączeniu.