Burmistrz Koluszek ogłasza


czwarte przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w mieście Koluszki, przy ul. Generała Maczka, obręb 5, stanowiących własność Gminy Koluszki.

Więcej informacji w załączniku.