Burmistrz Koluszek informuje


Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, od dnia 05.07.2017 r. do dnia 26.07.2017 r., wywieszone będzie zarządzenie Burmistrza Koluszek oraz wykaz obejmujący część działki nr 335, obręb 8 miasta Koluszki o pow. 214 m2, stanowiącą własność Gminy Koluszki, przeznaczoną do dalszego nieodpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej, na okres od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2020 r. z przeznaczeniem na cele ogrodnicze.