Burmistrz Koluszek informuje


Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, od dnia 01.12.2016 r. do dnia 22.12.2016 r., wywieszony będzie wykazobejmujący lokal przeznaczony do najmu na okres, od dnia 01.03.2017 r. do dnia 29.02.2020 r.,w drodze bezprzetargowej tj. lokal biurowy nr 302 o pow. użyt. 31,90 m2, znajdujący się w budynku administracyjno-biurowym, przy ul. 11 Listopada 65, w Koluszkach, stanowiącym własność Gminy Koluszki. Budynek zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 1315
o pow. 2.447 m
2 i nr 1316 o pow. 5.548 m2