Budowa wodociągu w ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej

W najbliższych dniach Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpocznie budowę sieci wodociągowej w ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Wigury do wiaduktu) i ul. Ogrodowej w Koluszkach. Prace rozpoczną się od ul. Ogrodowej, następnie w ul. Słowackiego i potrwają do końca czerwca 2017 r. Łącznie wybudowany zostanie wodociąg na odcinku ok. 580 metrów.

– Naszym celem jest uporządkowanie gospodarki wodnej na tym terenie, tak by każda posesja miała niezależne, oddzielne podłączenie wodociągowe. Jest to o tyle istotne dla mieszkańców, że w przypadku awarii w danym domu, odcinamy tylko konkretny budynek, a nie połowę ulicy. Obecnie bowiem wodociąg poprowadzony jest na zasadzie „pajęczyny”, czyli sąsiad do sąsiada. A awarie na tym odcinku zdarzają się dość często, ponieważ jest to stara, stalowa „pajęczyna wodociągowa” – wyjaśnia Prezes Zarządu KPGK Sp. z o.o. Tomasz Szczegielniak.

Wraz z budową wodociągu, w granicy pasa drogowego wybudowanych zostanie również 28 nowych podłączeń wodociągowych. Spółka już na spotkaniu organizacyjnym z mieszkańcami w październiku 2015 r. informowała i prosiła o zgłaszanie się do KPGK Sp. z o.o. w celu wykonania projektu przyłącza wodociągowego na swojej posesji. Jeżeli ktoś z mieszkańców jeszcze go nie posiada, proszony jest o zgłoszenie się do siedziby Spółki przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Pracownicy KPGK Sp. z o.o. pomogą zarówno w sporządzeniu dokumentacji, jak i też w budowie samego przyłącza na terenie nieruchomości. Warto również pamiętać o tym, że ilość pobieranej wody z wodociągu w każdej posesji musi być opomiarowana. Konieczne jest zatem zainstalowanie wodomierza głównego. – Koszty związane z zakupem i zaplombowaniem wodomierza głównego pokrywa Spółka. Tego rodzaju zapotrzebowanie wystarczy zgłosić do wydziału wodociągu (44 714 58 24), lub udać się osobiście do biura wydziału wodociągu na ul. Polną w celu uzgodnienia montażu – dodaje Prezes Zarządu Tomasz Szczegielniak.

Budowa nowej sieci wodociągowej, a tym samym zminimalizowanie możliwości wystąpienia awarii, umożliwi położenie na omawianych drogach nawierzchni asfaltowej. Nowa nawierzchnia pojawi się na całej długości wymiany wodociągu, z wyjątkiem krótkiego odcinka na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Ogrodową. Niestety teren ten należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi i najprawdopodobniej zostanie wyremontowany dopiero wraz z przebudową wiaduktu.

Choć na czas zaplanowanych prac drogowych dojazd do poszczególnych posesji zostanie zapewniony, jednak mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Spółka będzie robić jednak wszystko, by zostały one jak najbardziej zminimalizowane.

image_pdfimage_print