Budowa placu zabaw w os. Łódzkie w Koluszkach

Operacja pn. „Budowa placu zabaw w os. Łódzkie w Koluszkach”, mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej w os. Łódzkie I w Koluszkach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w zakresie/zakresach: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Przewidywanym wynikiem operacji będzie powstanie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w postaci ogólnodostępnego placu zabaw w os. Łódzkie I w Koluszkach.

image_pdfimage_print