Budowa „Opalówki” dobiega końca


Na koniec października przewidziano zakończenie prac związanych z wymianą nawierzchni jezdni  ul. Zagajnikowej w Różycy.  W związku z budową gazociągu, całość prac zakończona zostanie do 30 listopada .  Prace zakończą się więc zgodnie z harmonogramem.