Budowa dróg na Łódzkim II

Mieszkańcy os. Łódzkie II i Żakowic w zgodnej opinii zadecydowali o tym, by osiedlowe drogi pobudować z kostki brukowej. Decyzja zapadła na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miejski w Koluszkach. W społecznych uzgodnieniach udział wzięło ponad 100 mieszkańców. Ponieważ na budowę dwudziestu pięciu dróg w os. Łódzkie II i części Żakowic, gmina zabezpieczyła 3 mln zł, by zmieścić się w założeniach budżetowych władze miasta zaproponowały mieszkańcom cztery warianty wykonania dróg, od najdroższego do najtańszego.

Proponowane warianty

Obecnie Gminę Koluszki jest stać na to, by wszystkie drogi na terenie osiedla pokryć nawierzchnią asfaltową, bez budowy krawężników. W tej wersji drogi można wybudować w bardzo krótkim okresie czasu, rozwiązując tym samym palący problem utwardzenia ulic na terenie osiedla. Inna trochę droższa propozycja, to budowa jezdni asfaltowej z krawężnikami. Jeszcze droższy wariant to wyłożenie nawierzchni kostką brukową. Można również budować drogi w pełnej opcji, czyli wyposażone w nawierzchnię asfaltową z chodnikiem, wjazdami i kanalizacją deszczową. Wtedy rocznie budowalibyśmy jedną lub dwie drogi, a pokrycie całego osiedla zajęłoby 10 lat. Biorąc to pod uwagę mieszkańcy zdecydowali się na utwardzanie dróg kostką brukową.

Wady i zalety

Zaletą utwardzania przy pomocy kostki brukowej jest zapewne wygląd i większa mobilność inwestycji. Ponieważ połowa działek na osiedlu nie jest jeszcze uzbrojona w wodę, podczas konieczności doprowadzenia instalacji wodnej, kostka może być częściowo demontowana bez konieczności „prucia” nawierzchni. Łatwo przesiąkalna kostka wraz z terenami zielonymi powinna zapewnić również stosowne odwodnienie dróg.

Wada tego rozwiązania, to kolejne dwa miliony złotych, które według wstępnego kosztorysu będzie należało dołożyć do inwestycji. Ostateczną cenę ostatecznie zweryfikuje jednak przetarg. – Mieszkańcy mają świadomość, że najpewniejszym rozwiązaniem byłoby wylanie wszędzie asfaltu. Wyższa cena związana z użyciem kostki brukowej, może spowodować przeciągnięcie się inwestycji o ok. rok. Poprosiliśmy już mieszkańców, by z każdej ulicy wytypowali swoich przedstawicieli do uzgodnienia projektu. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, jeszcze w tym roku zamierzamy rozpocząć budowę ulic, tak by do wiosny 2018 ukończyć budowę wszystkich dróg na osiedlu – informuje Mateusz Karwowski, doradca burmistrza ds. inwestycji.

Środki na inwestycję pochodzą między innymi z oszczędności, jakie poczyniono na przetargu w sprawie kanalizacji osiedla.

Strefa zamieszkania

Na koniec zaznaczmy, że osiedlowe drogi pozbawione będą chodników. Ich brak ma zniwelować wprowadzenie na całym osiedlu tzw. strefy zamieszkania, w której piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami, a pojazdy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

image_pdfimage_print