Borowa, ul. Długa, działka nr 63/7 o pow. 846 m2


Telefon kontaktowy +48447256754. Nieruchomość położona w bliskim sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej, naprzeciwko budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Borowej. Dostępne instalacje infrastruktury technicznej w terenie – energia elektryczna, wodociąg i linia telefoniczna.