Biskup łódzki Ireneusz Pękalski na uroczystości Trzech Króli w Koluszkach

Podczas obchodów dorocznej uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli,  mszy świetej w parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Koluszkach przewodniczył goszczący u nas biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, ks. dr Ireneusz Pękalski. Pdczas homilii zwrócił uwagę na niezwykły czas, w jakim obecnie znajdują się wyznawcy Chrystusa, tzn. na rozpoczęty w dniu 8 grudnia 2015 roku, Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, obchodzony w całym Kościele. W swoim Słowie dużo miejsca poświęcił  osobie św Faustyny, “ambasadorki Bożego Miłosierdzia” , jak zaznaczył. Zwrócił też uwagę na ogólnospołeczny kontekst przeżywanego czasu.  Zdaniem  biskupa, miłosierdzie, jakiego doznajemy od Boga, powinno mieć swoje odzwierciedlenie także w nas samych, zarówno w naszych relacjach rodzinnych, zawodowych, czy też w rzeczywistości życia politycznego. Odniósł sie tym samym do wydarzeń z grudnia ub. roku, gdy w Polsce widoczne były niepokojące wydarzenia związane z “rzekomymi zagrożeniami  demokracji w naszym kraju”- jak zaznaczył. Biskup apelował o to, abyśmy w naszych debatach, tych publicznych jak i naszych prywatnych, język nienawiści zastąpili językiem miłosierdzia.

Podczas mszy świętej, z ust łódzkiego sufragana padła ważna dla miejscowego Kościoła wiadomość. Ksiądz abp prof. Marek Jędraszewski, w związku z trwającym Rokiem Miłosierdzia, dołączył kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Koluszkach do  tych świątyń łódzkiej archidiecezji, w których wierni będą mogli pod zwykłymi warunkami, wyznaczonymi przez prawo kościelne, uzyskać łaski i odpusty. Zatem pobożne odwiedzenie naszego kościoła, połączone z praktykami odpustowymi danej osoby, będzie w ciągu tego roku miało takie samo znaczenie, jakbyśmy odbyli pielgrzymkę do bazyliki watykańskiej. Warto zaznaczyć, że w dawnych wiekach, aby móc uzyskać tego rodzaju odpusty podczas “Lat Jubileuszowych”, trzeba było udać się bądź to do jednej z rzymskich bazylik, bądź do jednej z zaledwie kilku znamienitych katedr w Europie. Obecnie, uzyskanie odpustu jubileuszowego jest możliwe nie tylko podczas nawiedzenia bazyliki św Piotra w Watykanie czy innych świątyń w Wiecznym Mieście lub w kościele katedralnym danej diecezji, lecz również w kilku miejscach diecezji. Na terytorium łódzkiej archidiecezji jednym z tych kościołów jest właśnie świątynia przy ul. 11 Listopada w Koluszkach. Jak wiernych poinformował biskup, będzie to możliwe już od środy popielcowej tego roku. Na zakończenie uroczystości “Trzech Króli”, w imieniu całej parafii swoje podziękowanie za takie wyróżnienie naszego kościoła, dla księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, na ręce obecnego biskupa Ireneusza złożył proboszcz parafii, ks. dziekan Krzysztof Nowak.

Po mszy świętej ksiądz biskup Ireneusz wraz z dziekanem, księdzem kanonikiem Krzysztofem Nowakiem i licznymi wiernymi, wysłuchał koncertu kolęd w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Łodzi: Karoliny Jagody i Marcina Ciechowicza, którym towarzyszyła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach oraz chór dziecięcy. Można było zapoznać się z bardzo interesującymi komentarzami przed każdym utworem, przygotowanymi przez strażaków. W repertuarze koncertu znalazły się nie tylko znane i popularne pieśni bożonarodzeniowe, lecz także piękne przeboje amerykańskie z lat 40 tych XX wieku, kojarzone z okresem świąt Bożego Narodzenia: “White Christmas”i “Let it snow”.

image_pdfimage_print