ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

W związku z  prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietę prosimy składać do dnia 31 października  2016 roku w sekretariacie Urzędu lub wysłać na adres mailowy: opinie@koluszki.pl. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Koluszki na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 oznacza ocenę najniższą, natomiast 5 ocenę najwyższą.

Wypełniony formularz konsultacji społecznych można przekazać:

  1. a)  wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres opinie@koluszki.pl wpisując w temacie maila: “Rewitalizacja – formularz konsultacji” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną Urzędu);
  2. b)  wrzucając do urny dostępnej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter budynku).

Nie będą uwzględniane uwagi i opinie:

– przekazane w innej formie niż ankieta konsultacyjna;

– złożone z datą wpływu przed dniem 17 października 2016 roku lub po godzinie 16:00 w dniu 31 października 2016 roku.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print