Analiza ornitologiczna narzędziem do oczyszczenia parku

Gmina Koluszki podpisała umowę z ornitologiem, który wykona pełną analizę ornitologiczną w Parku Miejskim w Koluszkach. Analiza ma stać się narzędziem, które umożliwi płoszenie ptaków zgodnie z obowiązującym prawem. Oczyszczenie parku z uciążliwych gatunków ptaków, oczywiście stanie się możliwe dopiero po uprzedniej zgodzie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Raport powstanie nie wcześniej niż za pół roku, ponieważ ornitolog musi zaobserwować cały cykl lęgowy oraz migracyjny ptaków.

image_pdfimage_print