Ambitny pomysł na przywrócenie do życia ul. Brzezińskiej

Władze miasta wchodzą w ostatni etap tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023. Wyznaczony już został pełny skład osobowy do powołanego gminnego Komitetu Rewitalizacji. Gotowy jest już również sam projekt Programu rewitalizacji. Obecnie trwają 30-dniowe konsultacje społeczne. Z projektem można zapoznać się także zdalnie, za pośrednictwem strony www.koluszki.pl.

Do głównych działań w ramach rewitalizacji należeć będzie m.in.: przebudowa „wtorkowego” rynku przy ul. Targowej, modernizacja osiedla domów kolejowych, budowa nowych parków w tym Eko-Parku na terenie byłej cegielni, zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego, w tym budowa Muzeum Historii Koluszek, przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR (stadion KKS). Zasadniczym celem rewitalizacji, który przyświeca władzom miasta, jest jednak przeobrażenie najstarszej, historycznej część naszego miasta, czyli ul. Brzezińskiej i ul. 3 Maja. Nie chodzi tu jednak o działania związane tylko i wyłącznie z remontem budynków i infrastruktury, ale również nadanie tym ulicom nowych funkcji społecznych. W tym celu, do projektu dokooptowane zostały działania, zmierzające do tchnięcia nowego życia w ulicach. Pomysł jest prosty. W lokalach, które do tej pory stały puste, mają powstawać zajęcia, uaktywniające mieszkańców. Przewiduje się zatem na przykład uruchomienie Klubu Rodzica, w którym matki z dziećmi zamiast przesiadywać samotnie ze swoimi pociechami w domu, mogłyby integrować się się z innymi rodzicami, czy Klubu Seniora połączonego na przykład z wolontariatem dla dzieci. Na powyższym terenie mają być organizowane warsztaty kulinarne (czyli koluszkowski MasterChef), szkolenia dla bezrobotnych, warsztaty z rękodzieła, oraz cykliczne wydarzenia jak choćby „Dzień ulicy Brzezińskiej”, polegający na wspólnym podjęciu działań ożywiających ulicę w danym dniu i zachęcających do skorzystania z jej oferty. Padł również pomysł na sąsiedzkie zagospodarowywanie podwórek czy tworzenie ogrodów społecznych. Bardzo ciekawą propozycją jest również powołanie „Banku czasu” przy MOK, czyli koluszkowskiej platformy wymiany usług sąsiedzkich (dla przykładu ja skoszę panu trawnik, a pan mi naprawi zegarek).

Wiele z działań zmierzających do rewitalizacji centrum Koluszek, już jest w realizacji. Chodzi tu na przykład o budowę gminnego żłobka przy ul. Brzezińskiej, czy termomodernizację komunalnych kamienic. Na realizację pozostałych działań gmina potrzebuje kilkadziesiąt milionów złotych. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023, który powstaje właśnie na naszych oczach, ma nam pozwolić na sięgniecie po 25 mln zł dofinansowania. Jeżeli to nam się uda, Koluszki mogą zyskać nie tylko nową szatę, ale i nowe miejskie życie.

image_pdfimage_print