AGAT wchodzi w partnerstwo ze szkołami

Od dłuższego czasu trwa ożywiona dyskusja oraz intensywne prace na rzecz poprawy sytuacji w szkolnictwie  zawodowym. W wyraźny sposób rozchodzą się aspiracje młodego pokolenia, oczekiwania pracodawców, wysiłki placówek szkolnych – przyznajmy -przygotowanych w sumie do efektywnego i racjonalnego budowania pożądanych na rynku pracy kadr. Podkreślenia wymaga wspólna inicjatywa Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako organu prowadzącego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 i Przedsiębiorstwa „AGAT” SA w Koluszkach, polegająca na tym, aby w procesie edukacji preferować kierunki szczególnie ważne  dla gospodarki, ale jednocześnie  atrakcyjne dla młodych, ambitnych  ludzi pozwalających im uzyskać perspektywę interesującej i rozwojowej pracy.

            W drodze uzgodnień  ZSP nr 1  w roku szkolnym 2016/2017  jako jedyna wśród szkół ponadgimnazjalnych  Powiatu  otwiera 2 klasy patronackie w zawodach: Technik elektryk  z rozszerzonym zakresem automatyki i informatyki oraz Technik mechanik. Przedsiębiorstwo   AGAT natomiast wspierając to przedsięwzięcie deklaruje swój udział w zakresie organizacji  praktyk i staży, Kusów SEP dla wszystkich elektryków, najlepsi uczniowie zainteresowani pracą mogą liczyć na stypendia i docelowo atrakcyjne zatrudnienie w Spółce. Warto w tym miejscu podkreślić, że 25 lat działalności AGATu to szereg prestiżowych kluczowych dla gospodarki inwestycji z zakresu energetyki, automatyki przemysłowej, ochrony środowiska, czy telekomunikacji. Wszystkie te zadania mają jeden wspólny mianownik – cechuje je wysokie zautomatyzowanie i nowatorskie rozwiązania. Taki obszar zainteresowań to wyzwanie, ale i szansa dla młodych kadr na zawodowe spełnienie.

            Pierwszy  rzeczywisty krok w zakresie zainteresowania młodych ludzi  możliwością dobrej rozwijającej pracy został wykonany. W dniach 13-27 stycznia br. odbyto 15 spotkań promocyjno-informacyjnych dla młodzieży klas III gimnazjalnych z Koluszek, Brzezin, Winnej Góry, Słupi, Jeżowa, Będkowa, Żelechlinka, Przecławia, Rogowa, Wiączynia, Gałkówka, Lipiec Reymontowskich, Popielaw oraz Wiśniowej Góry. Uczestniczyło w nich w sumie kilkuset uczniów. Spotkania, o których piszemy dały młodym ludziom możliwość wstępnego poznania szkoły przy ul. Wigury w Koluszkach, a także zapoznania się z historią i perspektywami pracy w Przedsiębiorstwie AGAT. W zakładowych spotkaniach z młodzieżą  na Bazie Technicznej w Zygmuntowie każdorazowo uczestniczyli przedstawiciele najwyższego kierownictwa Spółki.

            Rozpoczął się pewien istotny proces, który ma szansę na powodzenie, choć jest w fazie wstępnej wymagającej dalszej konsekwencji i determinacji. Bezspornym dzisiaj jest to, że pojawiły się możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, że zaistniał w tym procesie AGAT – sprawdzony  i rzeczywisty partner.

W celu potwierdzenia wspólnego zainteresowania Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Przedsiębiorstwa „AGAT” w Koluszkach działaniami na rzecz aktywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych technologii, w dniu 18 kwietnia 2016 r. został podpisany List intencyjny dotyczący współpracy Przedsiębiorstwa z ZSP nr 1 w Koluszkach. W imieniu Powiatu  List został podpisany przez p. Andrzeja Opalę – Starostę Łódzkiego Wschodniego i p. Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego oraz w imieniu Przedsiębiorstwa „Agat” przez p. Zbigniewa Winkla – Prezesa Zarządu.

Przedsiębiorstwo „Agat” wyraziło również zainteresowanie kształceniem prowadzonym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach w zawodzie Technik teleinformatyk, dla swojego działu Agat IT oraz Technik mechatronik, szczególnie w zakresie automatyki, która stanowi około 20% działalności firmy.

Kierownictwo Powiatu, dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych w Koluszkach oraz przedsiębiorcy wspólnie zatem sukcesywnie i ciągle pracują na rzecz tworzenia warunków  zdobywania przez absolwentów gimnazjów atrakcyjnych i perspektywicznych zawodów. Tworzy się dla młodych pokoleń oferta będąca szansą pracy na miarę oczekiwań i aspiracji.

image_pdfimage_print