500+ bez zawirowań


Na dzień 31 sierpnia br. w Gminie Koluszki złożono 1684 wnioski w sprawie przyznania świadczeń w ramach Programu 500+ (w formie papierowej 1352, w elektronicznej 332). Wydano 1619 decyzji o przyznaniu świadczeń. Łącznie wypłacono świadczenia w kwocie 5,6 mln zł.

– Chcę pochwalić nasze społeczeństwo. Jak do tej pory nie stwierdziliśmy rażącego marnotrawstwa środków. Nasi pracownicy są w stałym kontakcie z rodzinami, które mogłyby mieć problem z wydatkowaniem tak dużych pieniędzy. Podpytują, doradzają na co środki przeznaczać. Na ten moment nie mamy jednak wiedzy, że komuś należałoby zgodnie z ustawą zamienić środki finansowe na środki rzeczowe – poinformował Danuta Małecka, dyr. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach.

Zdaniem pani dyrektor realizacja wypłat jest bardzo płynna i nie zdarzają się sytuacje, by składający wniosek na wypłatę środków czekali dłużej niż ustawowe 30 dni.