„Już od rana cała szkoła rozczytana” – codzienne głośne czytanie w Szkole w Gałkowie

„Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży” to jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Z inicjatywy nauczyciela bibliotekarza wszyscy uczniowie i nauczyciele ZS
w Gałkowie Dużym realizowali szkolny projekt edukacyjny pod nazwą „Już od rana cała szkoła rozczytana”. Cele projektu to: uświadomienie uczniom i rodzicom, że codzienne systematyczne czytanie bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny
i emocjonalny dzieci i młodzieży; rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży: wyrabianie i rozwijanie w uczniach nawyku czytania dla przyjemności; promowanie zbiorów biblioteki szkolnej, w tym przede wszystkim nowości wydawniczych zakupionych podczas realizacji programów ogólnopolskich: „Książki naszych marzeń” (2015 r.) i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (2016)

W każdym tygodniu od poniedziałku do piątku, w każdej klasie, przez 10 pierwszych minut pierwszej lekcji danej klasy nauczyciel czytał głośno książkę wybraną z biblioteki szkolnej, głównie z nowości. Książką do głośnego czytania nie mogła być lektura szkolna. Nauczyciel decydował, jaki fragment z wybranego utworu był głośno czytany. Działano według zasady: „Każdy nowy dzień to nowa książka do głośnego czytania”. W przypadku starszych klas i obszerniejszych utworów można było przyjąć też inną zasadę: „Każdy nowy tydzień to nowa książka”. Czytający pamiętali jednak,
że chodziło tylko o zainteresowanie uczniów daną książką, a nie przeczytanie im całego utworu.
Niekiedy nauczyciele uatrakcyjniali głośne czytanie stworzeniem wyjątkowego nastroju – przyciemnione okna, zapalone świece; wprowadzeniem ruchu scenicznego; przyniesieniem rekwizytów nawiązujących do czytanego fragmentu.

Wymienione wyżej działania realizowano od 20 lutego do 31 marca 2017 r. , jednak w niektórych klasach tak się upowszechniło codzienne głośne czytanie, że trwa ono nadal.

Efektem podjętych działań jest kilkukrotny wzrost liczby aktywnych czytelników oraz zdecydowany kilkukrotny wzrost (w porównaniu do lat ubiegłych) liczby wypożyczanych i czytanych książek. Tak więc zakup nowości z funduszy pozyskanych podczas realizacji ogólnopolskich programów czytelniczych i promocja nowości
z biblioteki szkolnej m. in. poprzez działania w ramach projektu „Już od rana cała szkoła rozczytana” okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi
o upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Dyrekcja Zespołu Szkól w Gałkowie Dużym oraz nauczyciel bibliotekarz składają serdeczne podziękowania wszystkim głośno czytającym nauczycielom, którzy codziennie przez kilka tygodni aktywnie włączali się w promowanie czytelnictwa
i zbiorów biblioteki szkolnej.

E. Szeleszczyk

 

image_pdfimage_print