Koncert „Zacznij od Bacha” w wykonaniu uczniów Fundacji „PRO MUZA”

 14 czerwca Fundacja PRO MUZA zorganizowała koncert finałowy konkursu „Zacznij od Bacha”. Patronem konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Koluszki Waldemar Chałat. W ramach projektu, który miał na celu promowanie twórczości dzieci i młodzieży, nadesłanych zostało 39 filmów z nagraniami przygotowanymi przez uczestników konkursu. Filmy można jeszcze obejrzeć na stronie internetowej www.promuza.org .  W maju i czerwcu odbywało się głosowanie przez pocztę e-mail. Do ostatniej godziny widać było zaangażowanie głosujących, szczególnie rodzin i znajomych uczestników co miało wpływ na ostateczną decyzję jury.

Koncert odbył się  w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Na finał konkursu zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr1 w Koluszkach, uczestnicy, rodzice i znajomi. Na scenie MOK w doskonałych warunkach akustycznych wystąpili młodzi muzycy uczący się w placówkach Fundacji PRO MUZA. Swe umiejętności muzyczne zaprezentowali uczniowie sekcji  keyboardu: Marta Pawlak, Jakub Goździk, Zuzanna Kruś, Jakub Siedlik i Kamila Staroń, uczniowie sekcji gitary: Martyna Smejda, Bartosz Swaczyna , Monika Staroń i Dominik Adamus oraz zespoły: White Muffins w składzie Sara Kunka – wokal, Kacper Widulinski – wokal, Kacper Kruś – gitara elektryczna, Michał Teodorczyk – gitara elektryczna, Tomasz Piwowarski – gitara basowa, Tomasz Czerwinski – perkusja i zespół SPANK THRU w składzie Roksana Borowiecka – Perkusja, Igor Borowiecki – Vocal, Kuba Kruś – Gitara Elektryczna, Szymon Pawlicki – instrumenty klawiszowe, Daniel Pawlicki – Gitara Basowa.

Na koncercie zobaczyliśmy i usłyszeliśmy wielu utalentowanych i dobrze zapowiadających się muzyków od pierwszoklasistów do maturzystów. Były znane hity muzyki klasycznej i rozrywkowej. Prowadzący koncert Marcin Francikowski rozmawiał z wykonawcami na scenie jak z przyszłymi gwiazdami a publiczność nagradzała występy licznymi brawami. Na zakończenie koncertu odczytany został werdykt jury.

Jury w składzie: Grzegorz Chromiński – przewodniczący, Jakub Borowczyk – członek jury, Marek Gregorczyk – członek jury, za wkład pracy, przygotowanie i wykonanie utworów konkursowych postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom konkursu Torby z logo Fundacji PRO MUZA . Za największą ilość głosów oddanych przez pocztę e-mail nagrody w postaci słuchawek nausznych otrzymali: Martyna Smejda, Aleksandra Nowak,  Bartosz Swaczyna, Jakub Siedlik, Zuzanna Horoszczuk, Aleksandra Krakowska, Marta Pawlak i Przemysław Kasprzak. Pozostali  uczestnicy koncertu finałowego otrzymali Głośniki Bluetooth do odtwarzania muzyki.

Nagrody wręczała obecna na koncercie przedstawicielka UMiG Koluszki Mirosława Kobus oraz prezes Fundacji PRO MUZA Wojciech Dyner, który podziękował za przygotowanie uczniów nauczycielom: pani Małgorzacie Krześlak i Iwonie Pietrzak oraz panu Bartłomiejowi Dynerowi, Danielowi Tyszkiewiczowi i Marcinowi Śledzińskiemu.

Prezes Fundacji Wojciech Dyner podziękował Burmistrzowi Waldemarowi Chałatowi za wsparcie projektu, Dyrekcji i pracownikom MOK w Koluszkach za współpracę w organizacji koncertu,  Grzegorzowi Kalbarczykowi i Jackowi Kijo za sponsorowanie fundacji  oraz Dagmarze Ostrowskiej za udostępnienie do nagrań sceny  w klubie 4 Struny Świata.

Poprzez organizację konkursu Fundacja PRO MUZA stara się propagować  naukę gry na instrumentach muzycznych zgodnie z zasadą wypowiedzianą przez znakomitego pedagoga i kompozytora Carla Orffa: „Dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka niezwykle istotne jest, aby – oprócz czynnego kontaktu z innymi rodzajami sztuki – opanowało ono, w stopniu chociażby podstawowym, umiejętność gry na jakimś instrumencie.”

Zapraszamy wszystkich chętnych do placówek Fundacji PRO MUZA oraz do odwiedzenia strony internetowej www.promuza.org

Wojciech Dyner – Prezes Fundacji PRO MUZA

image_pdfimage_print