1,4 mln zł powróciło do gminnej kasy

Przed trzema laty w Koluszkach wybudowane zostało rondo przy skrzyżowaniu ulic: 11 Listopada, Kościuszki, Sikorskiego i Kilińskiego.  Przypomnijmy, że w ramach projektu wykonano przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2918E – ul. 11 Listopada oraz drogi gminnej – ul. Sikorskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wydane  przez nas wówczas koszty powróciły niedawno do gminnej kasy z Urzędu Marszałkowskiego. Stało się to możliwe dzięki możliwości ubiegania się o zwrot części poniesionych wydatków z funduszy unijnych.  W dniu 29 marca 2016 roku podpisy pod dokumentami potwierdzającymi wpływ 1,4 mln zł do kasy Gminy Koluszki złożyli, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego, Joanna Skrzydlewska, poseł do Euro Parlamentu poprzedniej kadencji, a obecnie Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz w imieniu Gminy Koluszki, burmistrz Waldemar Chałat.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi  3 402 499,11 zł z czego środki EFRR stanowią 1 417 603,96 zł.

image_pdfimage_print